Zobacz ofertę tabletek na potencje bez recepty ...

Z ubezpieczeniem bezpieczeniej

Wbrew powszechnemu przekonaniu, że ubezpieczenie służy wyłącznie zabezpieczeniu się na wypadek nieszczęśliwego wypadku, lub innego niekorzystnego dla nas zdarzenia losowego, to wcale tak nie jest. Chociaż kluczowa rola zabezpieczeń, w ramach których podpisujemy umowy z towarzystwami ubezpieczeniowymi dotyczy ochrony na taką ewentualność, to jak zawsze istnieje wyjątek.

aa131

Osoby, które decydują się podjęcie ubezpieczenia na życia, bez względu na to w jakiej formie, czy w ramach ubezpieczenia grupowego, czy też wykupując indywidualną polisę na życie, otrzymają również środki w przypadku urodzenia dziecka. Ciężko uznać tego typu wydarzenie za nieszczęśliwą okoliczność losową, a wiele polis zawiera właśnie taki zapis.

 

Pieniądze, na które możemy liczyć nie są z pewnością duże i nie pozwolą nam na pokrycie wszystkich wydatków związanych z przyjściem na świat nowego członka rodziny. Stanowią jednak dodatkowy zastrzyk gotówki, który na pewno znajdzie zastosowanie. Wszystko to związane jest faktem, że rolą ubezpieczenia nie jest tylko wypłacenie odszkodowania, kiedy stanie się coś złego. Ma ono raczej zapewnić osobie zabezpieczonej fundusze, w sytuacjach, kiedy jest ona zmuszona do poniesienia dodatkowych wydatków, a nie dysponuje odpowiednimi środkami. Z roku na rok wzrasta w naszym kraju ilość osób, które decydują się na wykupienie polis zabezpieczających przed finansowymi skutkami nieprzewidzianych zdarzeń i wypadków. Agencje ubezpieczeniowe oferują szeroki wachlarz usług, w tym również ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

Często korzystają z takiej polisy właściciele domków jednorodzinnych oraz osoby posiadające w domu kosztowne meble i sprzęty. Wykupują ją również osoby przebywające często poza miejscem zamieszkania. Przy podpisywaniu umowy należy zwrócić uwagę na wszystkie jej punkty, zwłaszcza te, które określają warunki wypłacenia odszkodowania. Wśród nich zazwyczaj znajduje się zapis o konieczności odpowiedniego zabezpieczenia domu lub mieszkania (na przykład poprzez instalację drzwi antywłamaniowych). Warto dodać, że ubezpieczenie może również pokryć koszty naprawy zniszczonych przez złodziei sprzętów. Wysokość składki będzie różniła się w zależności od wartości zadeklarowanego mienia i usług, jakie będą wchodziły w zakres ubezpieczenia.

ajantapharma.com.pl